home1
home2
hem
hem-1

Välkommen till CASA OMSORG AB

Familjehemsvård

Konsultstödd familjehemsvård med regelbunden handledning till familjehemmen.

Vi tar emot barn och ungdomar, som behöver vård utanför det egna hemmet, samt ensamkommande flyktingbarn.