Familjehemsvård

FAMILJEHEMSVÅRD

Konsulentstödd familjehemsvård med regelbunden handledning till familjehemmen

Casa Omsorgs konsulentstödda familjehemsvård tar emot barn och ungdomar, som behöver vård utanför det egna hemmet, samt ensamkommande flyktingbarn. Vi  anser att varje barn förtjänar ett tryggt, säkert och stabilt hem, och våra familjehem har förutsättningar att ge god omsorg av hög kvalitet. Vi erbjuder konsulentstödd jour- och familjehemsvård samt förstärkt familjehemsvård i många län, såsom Västra Götalands län, Stockholms län, Uppsala län, Skåne län , Jönköpings län, Norrlands län samt Hallands län.

lgrupp

LVU och SoL placeringar pga. bristande omsorg eller eget beteende. Barn, ungdomar samt ensamkommande flyktingar under 18 år.

Unga vuxna, år samt hedersrelaterade ärenden. Föräldrar barnplaceringar.

Metod och kompetens

Familjehemskonsulenterna är utbildade socionomer med minst 14 års erfarenhet av arbete inom socialtjänsten samt arbete med  barn och familj. Vi har sammantaget bred erfarenhet och vi har utbildning inom områdena familjebehandling, missbruksvård, öppenvård och hedersrelaterad problematik. Vi har stor erfarenhet av att arbeta utifrån BBIC och vi har arbetat med LVU- och

SoL-ärenden. Utifrån vår samlade kompetens och erfarenhet samt utbildning kan vi smidigt möta den ungas specifika behov och situation.

Casa Omsorg gör följande:

  • Ger regelbundet stöd och handledning till familjehemmen.
  • Är tillgängliga för familjehemmet dygnet runt, året om.
  • Genomför familjehemsutredningar enligt Socialstyrelsens rekommenderade metod Bra-Fam. Även Kälvestensintervjun och BBIC används vid utredning.
  • Ger familjehemmen grundutbildningen “Ett hem att växa i”
  • Ser till att barnet kommer i gång med skolan, och att barnet får adekvat sjukvård vid behov.
  • Samtalar med ungdomen enligt behov och uppdrag.
  • Har tillgång till psykolog.
  • Lämnar in skriftlig sammanfattning om den ungas situation enligt Nya BBIC.

Mer information om vår metod finns i Casa Omsorgs verksamhetsbeskrivning.

FAMILJEHEMSUTREDNING

Vi utreder våra familjehem / jourhem enligt Kälvestensmetoden .

Vi är tillgängliga på jourtelefonen 0707–250767 dygnet runt alla dagar året om.