Om oss

Om oss

Vi är utbildade socionomer med mångårig erfarenhet av familjehemsvård i kommunal regi. Vi har sammantaget bred erfarenhet och utbildningar inom områdena familjebehandling, missbruksvård, öppenvård och hedersrelaterad problematik. Vi har stor erfarenhet  av att arbeta utifrån BBIC-modellen och vi har arbetat med  LVU- och SoL-ärenden. Utifrån vår samlade kompetens, erfarenhet och  utbildning, kan vi smidigt möta den ungas eller klientens specifika behov och situation.

VÅR VERKSAMHET

Vår verksamhet vilar på en systemteoretisk grund med salutogent synsätt och med tänker utifrån anknytningsteori samt nätverksteori. Vi har i åtanke den humanistiska människosynen vilket handlar bland annat om att ta hänsyn till varje enskild individ. Vi samverkar bra med viktiga aktörer runt barnet/ungdomen.