Konsulttjänster

Konsulttjänster

Utredningar inom socialtjänsten, IFO

Avlastning kan behövas under pågående rekryteringsprocess eller vid tillfälliga arbetstoppar. Vi är utbildade socionomer som har arbetat med myndighetsutövning inom socialtjänsten mellan 14 och 25 år. Vi har erfarenhet från barnavårdsutredningar (SoL, och LVU). Vi har också erfarenhet av vuxenärenden och försörjningsstöd. På uppdrag av socialtjänsten utför vi utredningar gällande klienter som är aktuella på försörjningsstöd och vi föreslår lämpliga insatser som leder till egen försörjning. Vi har professionsinriktad handledning en gång per månad.