SKKP

SKKP

Förändringsarbete genom Särskilt Kvalificerade Kontaktpersoner (SKKP)

Denna verksamhet vänder sig till barn, ungdomar och unga vuxna som befinner sig i en riskzon för socialt nedbrytande beteende. Det kan vara kriminalitet,  missbruk eller bristfälliga hemförhållanden. Utifrån uppdragets karaktär erbjuds klienten rätt stöd som är  anpassat efter  klientens behov. Våra kvalificerade kontaktpersoner är utbildade socionomer med mångårig erfarenhet av socialtjänsten och arbetet med IFO, individ och familjeomsorg.

Vi tar emot ärenden enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Mer information om Särskilt kvalificerad kontaktperson finns i vår verksamhetsbeskrivning.